TRYB JASNY/CIEMNY

Tłumaczenia tekstów naukowych i dotyczących nauczania dla szkół


W Polsce powstaje coraz więcej przedszkoli, szkół oraz klas dwujęzycznych. Uczęszczają do nich dzieci i uczniowie, którzy chcą biegle władać minimum dwoma językami – ojczystym i obcym. Ponadto, niczym grzyby po deszczu, rosną w siłę kierunki studiów, np. weterynaria na SGGW w Warszawie, na których językiem wykładowym dla obcokrajowców jest język obcy, przeważnie angielski. W związku z tym pojawia się zapotrzebowanie na tłumaczenia tekstów naukowych zarówno dla nauczycieli przedmiotów szkolnych, nauczycieli akademickich, dyrektorów szkół, jak i uczniów oraz studentów. Z pomocą może wówczas przyjść wyspecjalizowane biuro tłumaczeń.


Nauka języków w przedszkolach, szkołach i klasach dwujęzycznych w Polsce

Często do szkół i przedszkoli dwujęzycznych uczęszczają dzieci wywodzące się z międzynarodowych małżeństw. Wysyłane są do tego typu, najczęściej prywatnych, placówek oświatowych przez rodziców, którzy pragną, by one równie biegle władały językiem ojczystym zarówno mamy, jak i taty. Także dzieci imigrantów chętniej wysyłane są do szkół bądź klas dwujęzycznych w obrębie szkół. Takie możliwości dają najczęściej duże miasta wojewódzkie, jak np.: Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk czy Wrocław. Powstaje na przykład coraz więcej placówek nauczania jednocześnie w języku polskim i ukraińskim.Ponadto w naszej ojczyźnie na niektórych kierunkach studiów, nawet tych niehumanistycznych, językiem wykładowym bywa język obcy. Najczęściej jest nim angielski, francuski bądź hiszpański. W ślad za tym zjawiskiem kilka dekad temu pojawił się popyt na tłumaczenia naukowe. Dostosowując się do stale rosnącego zainteresowania usługami translacji dla nauczycieli szkolnych, studentów oraz wykładowców akademickich biura tłumaczeń, takie jak np. Best Text, wykonują tłumaczenia tekstów naukowych.

Tłumaczenia naukowe z autopsji

Poniżej przedstawiamy przykłady tekstów naukowych bądź związanych z nauczaniem, przetłumaczonych w biurze tłumaczeń specjalistycznych Best Text:

 • tłumaczenie zadań z chemii,
 • tłumaczenie programu nauczania studentów,
 • tłumaczenie książek popularnonaukowych i naukowych (np. skryptu akademickiego z zakresu weterynarii dla studentów uczelni wyższej, jak również monografii na temat metod maksymalizacji zdolności intelektualnych i kognitywnych uczniów),
 • tłumaczenie autoreferatów habilitacyjnych i profesorskich (pisemnych podsumowań osiągnięć naukowych i dydaktycznych),
 • tłumaczenia pomocy dydaktycznych dla szkół i uczniów (fiszki – mini-słowniczki obrazkowe na kartach do nauki słówek w językach obcych),
 • tłumaczenie artykułów naukowych dla badaczy różnych zjawisk, zatrudnionych przez jednostki naukowo-badawcze, np. Polską Akademię Nauk czy Polską Akademię Umiejętności,
 • tłumaczenie curriculum vitae (CV) oraz listu motywacyjnego naukowca,
 • tłumaczenie przysięgłe świadectwa szkolnego z ukraińskiego na angielski,
 • tłumaczenie przysięgłe dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem (szczegółowym wykazem przedmiotów i ocen),
 • tłumaczenie opinii psychologicznej na temat ucznia szkoły specjalnej,
 • tłumaczenie pracy licencjackiej,
 • tłumaczenie pracy magisterskiej,
 • tłumaczenie rozprawy doktorskiej,
 • tłumaczenie posteru na konferencję naukową,
 • tłumaczenie prezentacji Power Point na seminarium magisterskie,
 • tłumaczenie wniosku o grant badawczy (podania o przyznanie dotacji na przeprowadzenie badań naukowych).

Tłumaczenia i nauka

By połączyć tłumaczenia z nauką w jednej osobie, na zakończenie warto zacytować słynnego pisarza amerykańskiego, Kurta Vonneguta, którego książki przetłumaczono na wiele języków i który ponadto miał w życiu epizod pracy w charakterze tłumacza-brygadzisty języka niemieckiego: "Nauka to czary, które naprawdę działają".W średniowieczu czary te czyniono zaklęciami, zaś obecnie to wiedza może czynić cuda. W przyszłości tłumaczenia naukowe niejednemu człowiekowi otworzą jeszcze niejedne drzwi do spełniania międzynarodowych marzeń. 

Komentarze

Polecam

instagram @dzieckiembadz

Copyright © Dzieckiem bądź