TRYB JASNY/CIEMNY

Świadectwo z zielonym paskiem

świadectwo z zielonym paskiem

W polskim systemie edukacji oceny odgrywają dużą rolę w mierzeniu osiągnięć uczniów. Kluczowym wyznacznikiem postępów dziecka jest otrzymywane co roku świadectwo. Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce otrzymują świadectwo z czerwonym paskiem. Warunki i kryteria przyznawania świadectwa z czerwonym paskiem reguluje rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jednak od niedawna pojawił się nowy trend, który jest przeciwny dzieleniu dzieci na te, które otrzymały świadectwo z paskiem i na te, które otrzymały "zwyczajne" świadectwa, którego sama jestem zwolenniczką, ponieważ średnia ocen i oceny same w sobie tak naprawdę nie mają większego znaczenia. Stąd pojawił się w mojej głowie pomysł na świadectwo z zielonym paskiem. Chcecie poznać więcej szczegółów? Czytajcie dalej!

Wady i zalety świadectwa z czerwonym paskiem 


Wokół świadectwa z czerwonym paskiem narosła duża polemika. Oto niektóre z zalet i wad tego systemu oceniania:

Zalety świadectwa z czerwonym paskiem


  • jasna ocena osiągnięć - świadectwo z czerwonym paskiem dostarcza jasnej informacji na temat słabych stron ucznia. Umożliwia nauczycielom i rodzicom identyfikację obszarów wymagających poprawy i podjęcie odpowiednich działań;
  • motywacja do poprawy - dla niektórych uczniów ocena w postaci paska może być silnym bodźcem do poprawy swoich wyników. Świadomość, że ich osiągnięcia są niewystarczające, może zachęcić ich do większego zaangażowania w naukę i cięższej pracy;
  • uczniowie są konfrontowani z rzeczywistością - świadectwo z czerwonym paskiem może pomóc im w lepszym zrozumieniu swoich umiejętności i słabości. Może być okazją do refleksji i samooceny, co prowadzi do bardziej świadomego podejścia do nauki.

Wady świadectwa z czerwonym paskiem


  • stres i demotywacja - dla niektórych uczniów świadectwo z czerwonym paskiem jest silnym źródłem stresu i demotywacji. Niektórzy uczniowie mogą czuć się zniechęceni i uważać siebie wręcz za nieudaczników, co może prowadzić do obniżonej samooceny i braku zaangażowania w naukę.
  • uproszczenie oceny - system oceny oparty na czerwonym pasku może doprowadzić do uproszczenia oceniania i nie uwzględniania innych ważnych aspektów rozwoju ucznia. Koncentracja tylko na słabych stronach może prowadzić do pominięcia mocnych stron i talentów.
  • brak indywidualizacji - świadectwo z czerwonym paskiem traktuje uczniów w sposób jednostajny, nieuwzględniający różnic w indywidualnych zdolnościach i tempie rozwoju. Nie daje wystarczającej informacji na temat postępów ucznia w różnych obszarach nauki.
Świadectwo z zielonym paskiem różni się od tradycyjnego systemu ocen w kilku kluczowych aspektach. Po pierwsze nie ma na nim miejsca na oceny w formie liczb lub liter. Nie ma również cech, z które dziecko mogłoby mieć przypisaną ocenę słowną. Tworząc taką formę świadectwa, zależało mi na zmniejszeniu do 0 presji i stresu związanych z ocenami. Często tradycyjny system ocen powoduje, że dzieci skupiają się jedynie na uzyskiwaniu jak najlepszych wyników i zdobywaniu wysokich ocen, zamiast skupiać się na rozwoju i nauce. 

Świadectwo z zielonym paskiem zachęca do bardziej holistycznego podejścia do edukacji, dając dzieciom jedynie wskazówkę w oparciu o słowa Janusza Korczaka: "Nie ta­kie ważne, żeby człowiek dużo wie­dział, ale żeby dob­rze wie­dział, nie żeby umiał na pa­mięć, a żeby ro­zumiał, nie żeby go wszys­tko troszkę ob­chodziło, a żeby go coś nap­rawdę zajmowało.” 

Chcę zaznaczyć, że wręczenie uczniowi takiego świadectwa, nie ma na celu propagowania braku monitorowania postępów dzieci. Wręcz przeciwnie, nauczyciele nadal mają obowiązek regularnej oceny postępów uczniów i ich zaangażowania w proces nauki. Aczkolwiek jak wielu innych nauczycieli, marzę o promowaniu indywidualnego podejścia do dziecka/ucznia. Każdy uczeń jest unikalny, ma różne talenty i predyspozycje. Dlatego ważne jest, aby uwzględnić te różnice i oceniać uczniów w oparciu o ich indywidualne możliwości i postępy. Zielony pasek na świadectwie symbolizuje postęp i sukces ucznia. Jest to pozytywny znak, który podkreśla wysiłek i zaangażowanie w naukę. Uczniowie otrzymują komunikat, że ich postępy są doceniane i że edukacja nie ogranicza się tylko do zdobywania wysokich ocen. To zachęta do rozwijania swoich zainteresowań, pogłębiania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. 

Jeżeli chcecie skorzystać z takiej formy świadectwa, należy je pobrać, wydrukować i uzupełnić odpowiednimi danymi i wręczyć Waszym uczniom. To wszystko! :)

Świadectwo z zielonym paskiem do pobrania TUTAJ

Komentarze

Polecam

instagram @dzieckiembadz

Copyright © Dzieckiem bądź