TRYB JASNY/CIEMNY

Wszystko o autyzmie

wszystko o autyzmie

Ponieważ liczba diagnoz związanych ze spektrum autyzmu stale rośnie, niezwykle ważne jest opracowanie technik terapeutycznych, aby uczyć osoby z autyzmem, w szczególności dzieci, jak radzić sobie z codziennymi czynnościami.

Co to jest harmonogram wizualny?

Wizualne harmonogramy dla osób z autyzmem mogą przybierać różne formy, np. zdjęcia, filmy, symbole, tekst. Tak naprawdę każdy element wizualny można przekształcić w wizualny harmonogram. Elementy te są zwykle pokazywane w sekwencji, z kilkoma obrazami, filmami i symbolami ujawnianymi jeden po drugim. Mają one na celu nauczenie dzieci autystycznych określonych zachowań. Na przykład wizualny harmonogram może pomóc dzieciom z autyzmem nauczyć się porannej rutyny, pokazując im, jak myć twarze, myć zęby, czesać włosy, ubierać się, jeść śniadanie i wykonywać inne poranne czynności. Taki wizualny harmonogram pokazywałby sekwencję zdjęć ilustrujących te zadania w kolejności, w jakiej należy je wykonać. Często psychiatrzy oraz psychoterapeuci proponują korzystanie z tego rozwiązania, ponieważ ściąga ono z barków rosnącą frustrację zagubionego mentalnie dziecka i rodzica.

 

Jak pomagają harmonogramy wizualne?

Harmonogramy wizualne pomagają podzielić czynności, lub nawet proste zadania na jeszcze mniejsze kroki. Badania sugerują, że osoby z autyzmem mogą lepiej reagować na informacje wizualne niż te przekazywane werbalnie. Harmonogramy są używane głównie w przypadku dzieci autystycznych, mogą być również używane przez autystyczne nastolatki i dorosłych, ale badania dowiodły, że wizualne harmonogramy przynoszą większe korzyści osobom autystycznym przechodzącym od późnego dzieciństwa do okresu dojrzewania, niż ich dorosłym odpowiednikom.

Jak wspomniano, wizualne harmonogramy pomagają rozwijać nowe umiejętności, doskonalić istniejące umiejętności i tworzyć rutyny. Inne korzyści obejmują m.in.:

  • rozwój umiejętności funkcjonalnych, takich jak gotowanie, sprzątanie i dbanie o siebie,
  • zwiększone umiejętności w nauce, zabawie i ustawieniach społecznych,
  • poprawione zachowanie i wykonywanie zadań,
  • pomoc przy przejściach z jednej czynności do drugiej,
  • mniej destrukcyjnych zachowań i napadów złości.

 

Rodzaje zestawień wizualnych

Harmonogramy wizualne mają różne kształty i rozmiary. Rodzaj harmonogramu wizualnego, którego używasz, powinien zależeć od Twojego dziecka i tego, co jest dla niego najbardziej skuteczne. Oprócz zdjęć, wizualne zestawienia mogą być tworzone z rysunków liniowych, filmów i tekstu, oraz można również tworzyć w różnych formatach.

Aby stworzyć atrakcyjny wizualny harmonogram dla osoby z autyzmem, musisz najpierw określić obszary wymagające poprawy, czyli czy chcesz rozwinąć lub udoskonalić jakąś umiejętność, a może chcesz wprowadzić swoje dzieci w przewidywalną rutynę, w której będą mogły ćwiczyć samodzielność?

Po zidentyfikowaniu obszaru docelowego będziesz musiał utworzyć proste działania zależne od wieku dziecka, tak aby były łatwe do zrozumienia. Długość harmonogramu wizualnego będzie zależała indywidualnie od dziecka, niektóre dzieci mogą poradzić sobie z dłuższymi harmonogramami, ale inne będą potrzebować krótszych. Jeśli potrzebny jest krótszy harmonogram, pomocne może być posiadanie wielu harmonogramów z tylko kilkoma krokami. Być może będziesz musiał samodzielnie zademonstrować kroki lub poprowadzić dziecko przez każdy krok, dopóki nie zrozumie, jak je wykonać. Jeśli Twoje dziecko ma trudności z krokiem, dostosuj go lub podziel na mniejsze kroki i na koniec zachęcaj dziecko, gdy kończy zadanie lub wypełnia harmonogram. Przy tworzeniu harmonogramu warto wspomóc się wiedzą specjalistów, dlatego e-Wizyta z psychoterapeutą lub psychologiem będzie dobrym rozwiązaniem na szybką konsultację.

Komentarze

Polecam

instagram @dzieckiembadz

Copyright © Dzieckiem bądź