TRYB JASNY/CIEMNY

Jakie są alternatywy Librusa?


Librus to bez wątpienia najpopularniejsze i najpowszechniej stosowane oprogramowanie do zarządzania aktywnością szkoły i sprawnej komunikacji na linii rodzic - nauczyciel. Innowacja w postaci wdrożenia technologicznego rozwiązania polegającego na dzienniku online w dużym stopniu zrewolucjonizowała system szkolnictwa i przyczyniła się do podniesienia efektywności nadzoru nad bieżącymi postępami dziecka. Należy jednak pamiętać, że Librus posiada pewne wady, wobec których często szkoły poszukują alternatywy. Jakie inne narzędzia tego rodzaju są dostępne na rynku?

Vulcan UONET+

Vulcan to drugi po narzędziu Librus najczęściej stosowany program do zarządzania wieloma obszarami działalności szkoły. Program ten wychodzi daleko poza zastosowanie typowo edukacyjne i swoją ofertę kieruje także do samorządów i innych jednostek administracji publicznej. My jednak, skupiając się jedynie na dziennikach elektronicznych, z powodzeniem możemy wymienić najważniejsze funkcje tego programu. Przede wszystkim jest to platforma komunikacji pomiędzy rodzicami a szkołą, co stanowi niezwykle ważny czynnik determinujący wybór konkretnego rozwiązania.

Oprócz tego Vulcan UONET oferuje wsparcie w przygotowaniu planu zajęć dla całej kadry nauczycieli, moduł zastępstw, obsługę sekretariatu, stołówki czy magazynu, ewidencję środków trwałych szkoły oraz niezwykle rozbudowany moduł prowadzenia ewidencji pracy i efektów uczniów. W zależności od indywidualnych potrzeb placówki, oprogramowanie dostępne jest w kilku pakietach o różnym zakresie funkcjonalności.

MobiDziennik

Dotychczasowi użytkownicy pakietu Librus mogą być zdziwieni, jak dużo alternatyw dla tego oprogramowania jest obecnych na polskim rynku. Kolejne narzędzie to MobiDziennik. Choć nie tak rozbudowane jak Vulcan, zapewnia wszystko to, co jest potrzebne do organizacji pracy szkoły. Moduł dzienników lekcyjnych i pozalekcyjnych, planowanie zastępstw, organizacja wycieczek szkolnych, łatwa komunikacja z rodzicami oraz rozszerzone funkcje skupiające się na ewidencji danych ucznia to właśnie to, co jest potrzebne każdemu dyrektorowi szkoły. Na niewątpliwy plus należy także zaliczyć niezwykle szybki proces wdrażania oprogramowania do szkoły i duży pakiet szkoleń online, które bez dodatkowych opłat ułatwią pierwsze dni z programem.

W obliczu niezwykle rygorystycznego prawa związanego z RODO bardzo istotnym zagadnieniem jest dostępność wrażliwych danych i odpowiednie zarządzanie informacjami o uczniach. MobiDziennik spełnia normę ISO 27001, gwarantuje poufność danych i możliwość całkowitego wyeliminowania fizycznej dokumentacji ze szkoły, zastępując wszystko cyfrowymi odpowiednikami. 

iDziennik 

iDziennik to kolejna alternatywa, która stanowi obecnie najrzadziej stosowane na rynku rozwiązanie w zakresie zarządzania relacjami z rodzicami i ewidencją postępów uczniów. To relatywnie proste w obsłudze narzędzie zawiera w sobie wszystko to, co może okazać się przydatne. Moduł planowania zajęć, moduł komunikacji z rodzicami i możliwość bieżącego administrowania każdą lekcją poprzez wpisywanie obecności, nieobecności, ocen, uwag i wielu innych adnotacji. W ramach oprogramowania iDziennik szkoła otrzymuje także pełen pakiet wsparcia, ułatwiający wdrożenie systemu w szkole i obsługę wszystkich najistotniejszych funkcji.

Komentarze

Polecam

instagram @dzieckiembadz

Copyright © Dzieckiem bądź