TRYB JASNY/CIEMNY

Ojciec nie płaci alimentów – co robić?

ojciec nie płaci alimentów co zrobić

Jeden z najtrudniejszych momentów dla każdej matki jest sytuacja, w której ojciec dziecka nie płaci alimentów. Jest to nie tylko problem finansowy, ale również emocjonalny, który naraża matkę i dziecko na ciężki stres. W takiej sytuacji warto podjąć działania, aby zmienić sytuację.Pozew alimentacyjny

Przeważnie kwestię alimentów rozstrzyga się podczas spraw rozwodowych. Jednak zdarza się, że pomimo ustaleń sądu, ojciec nie płaci alimentów. W takiej sytuacji pierwszym krokiem jest złożenie pozwu alimentacyjnego. Warto pamiętać, że alimenty to prawo dziecka, a nie matki, więc to ono powinno być pierwszoplanowe w każdej sytuacji. Dlatego jeśli ojciec dziecka nie płaci alimentów, należy skontaktować się z adwokatem lub prawnikiem specjalizującym się w sprawach rodzinnych, aby pomógł w złożeniu pozwu alimentacyjnego.

W ramach pozwu alimentacyjnego, matka może żądać od ojca dziecka zapłaty alimentów, w tym także tych zaległych. Ważne jest, aby podać dokładne informacje na temat sytuacji finansowej ojca dziecka.

Urząd skarbowy i skarga w sądzie rodzinnym

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie się do urzędu skarbowego w celu pobrania alimentów z zaliczek. Jeśli ojciec dziecka pracuje, a matka posiada informacje na temat jego miejsca pracy, może zwrócić się do urzędu skarbowego o pobranie alimentów z zaliczek bezpośrednio z wynagrodzenia ojca dziecka.

Warto również pamiętać o możliwości złożenia skargi na ojca dziecka do sądu rodzinnego. W takim przypadku sąd może zastosować różne środki przymusu, na przykład aresztowanie ojca dziecka za zaległe alimenty, utrudnianie kontaktów z dzieckiem lub ograniczenie władzy rodzicielskiej.

Niezależnie od działań podejmowanych przez matkę, ważne jest, aby pamiętać o dobru dziecka. Warto zachować spokój i rozwagę w trudnej sytuacji, aby dziecko nie ponosiło żadnych negatywnych skutków.

Sprawy rozwodowe i pozostałe wsparcie ze strony adwokata

Jeśli ojciec dziecka nie płaci alimentów, warto skontaktować się z adwokatem specjalizującym się w sprawach rodziny. Specjaliści tacy nie tylko przeprowadzają strony przez sprawy rozwodowe, ale też pomagają w składaniu pozwów alimentacyjnych oraz służą profesjonalną poradą.

Komentarze

Polecam

instagram @dzieckiembadz

Copyright © Dzieckiem bądź