TRYB JASNY/CIEMNY

Psychoedukacja dla dzieci – czy jest potrzebna?

psychoedukacja

Zaburzenia emocjonalne to problem coraz częściej dotykający najmłodsze pokolenie. Niestety bywają bagatelizowane, mylone z buntem młodzieńczym, czy dziecięcą niefrasobliwością. Wcześnie wykryte i odpowiednio potraktowane zaburzenie można zwalczyć lub przynajmniej złagodzić objawy. Zajęcia z psychoedukacji są do tego pasującym kluczem.Co to jest psychoedukacja?

Psychoedukacja stanowi podstawową interwencję terapeutyczną w nowoczesnym leczeniu wszystkich zaburzeń psychicznych. Psychoedukacja to nie tylko technika, lecz i postawa nastawiona na wzmocnienie pacjenta i uczynienie go współodpowiedzialnym za własne leczenie. Kładzie się przy tym większy nacisk na przymierze terapeutyczne, a nie tylko na stosowanie się do zaleceń lekarskich. Głównym celem jest stworzenie ambitniejszego programu leczenia uwzględniającego zwiększoną świadomość choroby i wpływu na jej przebieg oraz pomoc pacjentowi w adaptacji do niej.

Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży

Zaburzenia zachowania mają złożone uwarunkowania i mogą być wynikiem interakcji czynników środowiskowych (dysfunkcje środowiska wychowawczego, a w szczególności problem krzywdzenia dziecka) oraz biologicznych (dysfunkcje układu nerwowego). Także indywidualne wyposażenie dziecka, w szczególności jego cechy mentalne mogą mieć znaczenie dla powstawania tego typu zaburzeń. Epizody depresyjne u dzieci i młodzieży są coraz częstszym zjawiskiem społecznym na całym świecie. Wskazywać na to zaburzenie u dziecka może utrzymujące się dłuższy czas obniżenie nastroju, utrata zainteresowań lub zadowolenia w zakresie aktywności, które zwykle sprawiają przyjemność, a także zmniejszona energia.

Psychoedukacja dla dzieci

Psychoedukacja dla dzieci i młodzieży w formie warsztatowej jest ukierunkowana na pracę ze światem emocji, wewnętrznych przeżyć, myśli, intencji i zachowań. Zajęcia pomagają rozpoznawać i rozumieć przeżywane emocje, rozpoznawać ich sygnały pojawiające się w ciele oraz szukać najlepszych możliwych sposobów radzenia sobie z nimi. Warsztaty psychoedukacyjne to także trening rozpoznawania swoich myśli i przekonań. Dzieci biorąc udział w różnych scenkach i w wielu innych kreatywnych ćwiczeniach uczą się także rozwiązywania sytuacji trudnych i podejmowania trafnych decyzji. Zyskują lepszą świadomość własnych uczuć, lepiej rozumieją same siebie zarówno w momentach radości jak i smutku czy złości.

Korzyści psychoedukacji dla dziecka

Psychoedukacja niesie za sobą całą gamę korzyści, które pozytywnie wpłyną na dziecko. Rozmowy i zajęcia ze specjalistą przede wszystkim poprawią jego samopoczucie, poszerzą samoświadomość, nauczą zmagać się z wyrażaniem i zmierzaniem się z trudnymi emocjami. Dziecko będzie miało łatwość w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami, co za tym idzie zwiększą się jego umiejętności społeczne. U dzieci zmagających się z nadmierną agresją, psychoedukacja wpłynie na jej zredukowanie praktycznie do zera. W zamian zachowań agresywnych pojawią się zachowania konstruktywne. Wzmocnieniu ulegnie jego empatia, a także polepszy się jego samoakceptacja.

Komentarze

Polecam

instagram @dzieckiembadz

Copyright © Dzieckiem bądź