TRYB JASNY/CIEMNY

Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat gier terapeutycznych


W terapiach psychologicznych wykorzystywane są różne metody pracy z pacjentami. W zajęciach grupowych i indywidualnych powszechne zastosowanie znajdują gry terapeutyczne. Dla niektórych psychoterapeutów stanowią one podstawowe narzędzie pracy. Inni natomiast sięgają po nie w ściśle określonych sytuacjach. Na rynku dostępnych jest wiele gier przeznaczonych do używania w trakcie terapii. Warto dowiedzieć się, czym są gry terapeutyczne oraz jaką rolę odgrywają w psychoterapii.
Wbrew powszechnemu przekonaniu, zabawa nie jest tylko dziecięcym przywilejem. Świetnie sprawdza się ona również w pracy z osobami dorosłymi. Udział w grach terapeutycznych sprzyja nawiązaniu i podtrzymywaniu relacji między terapeutą a pacjentem, a także pomiędzy poszczególnymi uczestnikami terapii grupowej. Tego typu zabawy świetnie sprawdzają się zwłaszcza na początkowym etapie współpracy z pacjentami. Dzięki nim psychoterapeuta oraz członkowie grupy poznają się wzajemnie, co w dłuższej perspektywie czasowej sprzyja wzmocnieniu łączącej ich więzi. 


W zależności od rodzaju gry i panujących w niej reguł terapeuci mogą uczestniczyć w rozgrywce na takich samych zasadach, jak inne osoby lub też pełnić rolę kierownika i opiekuna zabawy. Uważna obserwacja pacjentów biorących udział w grze terapeutycznej przynosi specjaliście wiele cennych informacji na temat cech charakteru członków grupy oraz ich aktualnych stanów psychicznych. Dzieje się tak ze względu na przejawianą przez większość ludzi naturalną tendencję do rozluźniania się i relaksowania w trakcie zabawy. W tych okolicznościach zaś tworzą się sprzyjające warunki do ujawnienia priorytetów i postaw życiowych. 

Gry terapeutyczne – zalety nie do przecenienia

Uczestnicy terapii psychologicznych z reguły mierzą się z różnymi problemami. Wiele z nich wstydzi się rozmawiać o nich wprost nawet z zaufanym specjalistą. Inni natomiast konsekwentnie wypierają ze swej świadomości istnienie określonej trudności, co w praktyce uniemożliwia tym osobom efektywne stawienie jej czoła. Wspomnianym pacjentom z pomocą przychodzą odpowiednio dobrane gry terapeutyczne. Mogą to być m.in.:

  • popularne „planszówki”, 
  • łamigłówki, 
  • quizy i zgadywanki, 
  • gry zręcznościowe,
  • gry manualne.Dzięki tego typu zabawom zarówno dziecko, jak i dorosły pacjent zyskują bezpieczną przestrzeń do działania i podejmowania rozmaitych decyzji wpływających nie tylko na przebieg rozgrywki. Gry terapeutyczne pozwalają bowiem skuteczne „przepracowanie” doświadczanych intensywnych emocji i nazwanie ich po imieniu, co jest bardzo istotnym krokiem na drodze do efektywnego poradzenia sobie z nimi. 


Zabawy psychoterapeutyczne odgrywają także niebagatelną rolę w fizjoterapii. Poprzez zaangażowanie w gry terapeutyczne osoby borykające się z różnorodnymi problemami natury fizycznej nabywają rozmaitych umiejętności niezbędnych w codziennym życiu i funkcjonowaniu.

Oddziaływanie terapeutyczne gier w zajęciach z dziećmi

W zajęciach terapeutycznych z reguły biorą udział dzieci zmagające się z różnorodnymi problemami życiowymi, np.:

  • biedą i ubóstwem, 
  • rozpadem rodziny, 
  • śmiercią rodziców, 
  • uzależnieniem od używek. 


Udział w grach, w których uczestnicy muszą postawić na samych siebie i posiadane umiejętności, aby wygrać, świetnie wpływa na ich poczucie własnej wartości. Oczywiście, poszczególne gry terapeutyczne powinny być dobierane pod kątem indywidualnych zainteresowań i zapotrzebowań dziecka. Trzeba przy tym zwrócić uwagę na ich treść, czas trwania oraz formę. 


Rola gier terapeutycznych w zajęciach z dziećmi i dorosłymi jest niebagatelna. Dlatego po tego typu narzędzia pracy chętnie sięga wielu specjalistów.

Komentarze

Polecam

instagram @dzieckiembadz

Copyright © Dzieckiem bądź