TRYB JASNY/CIEMNY

Edukacja 2030 - dlaczego może przewyższać tradycyjne szkolnictwo?


Otaczający nas świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Dynamiczny rozwój technologii daje olbrzymie możliwości, na bieżąco powstają nowe zawody, tymczasem, zmiany nie tyczą się szkolnictwa, które od lat idzie tym samym tokiem. Rozdźwięk, jaki istnieje pomiędzy systemami edukacji a wymogami błyskawicznie zmieniającego się rynku pracy, jest coraz większy. Aby dobrze przystosować przyszłe pokolenia do zupełnie nowej rzeczywistości, w jakiej przyjdzie im funkcjonować, konieczna jest rewolucja w obecnym systemie nauczania. Tego właśnie dotyczy edukacja 2030.Edukacja 2030 - dlaczego jest tak ważna?


Przestarzały system edukacji kładzie duży nacisk na zapamiętywanie definicji, co często nie ma przełożenia na zapamiętanie, jak i zrozumienie tematu przez ucznia. Najczęściej jest tak, że wyuczone regułki są zapominane tuż po uzyskaniu pozytywnej oceny ze sprawdzianu bądź z odpytywania. Nie wspiera się kreatywności, krytycznego myślenia, ani nie odkrywa się talentów poszczególnych uczniów, a skupia się na sztywnym realizowaniu założeń podstaw programowej.


Tymczasem edukacja 2030 (zwana też edukacją 4.0) kładzie nacisk przede wszystkim na zrozumienie, wyciąganie wniosków, logiczne myślenie oraz kreatywność. Co więcej, w jej myśl docenia się indywidualny potencjał każdego ucznia i wspiera się jego rozwój w dziedzinach, do których przejawia predyspozycje.


Błyskawiczny rozwój nowych technologii, a zapotrzebowanie na nowe zawody


Sięgnijmy kilkanaście lat wstecz — kto wtedy słyszał o specjalistach do spraw social media czy Facebook Ads bądź Marketing Automation? No właśnie. Rozwój nowych technologii pociąga za sobą zapotrzebowanie na określone kompetencje, umiejętności, generuje nowe zawody. Czy wiesz, że obecni uczniowie klas 1-3 w przyszłości będą mogli pracować w profesjach, które jeszcze nie istnieją? Prowadząc naukę dotychczasową podstawą programową, nie jesteśmy w stanie przygotować kolejnych pokoleń na realia nowoczesnego rynku pracy. Tradycyjne szkolnictwo niestety nie zapewni dzieciom dogodnego startu w dorosłe życie.
Edukacja 2030 to edukacja przyszłości


Nauczanie indywidualne w domu, które na przestrzeni lat było tematem kontrowersyjnym, w ostatnich latach coraz bardziej zyskuje na popularności. Dzięki niemu możliwe jest indywidualne podejście do każdego ucznia, zrozumienie jego potrzeb, problemów jak również odkrycie i wzmacnianie predyspozycji oraz potencjału. Priorytetem jest więc edukacja spersonalizowana, dostosowana do potrzeb każdego ucznia. Jej celem jest wspieranie takich cech jak umiejętności technologiczne, kreatywność, chęć ciągłego doskonalenia się, elastyczność, ale też empatia oraz umiejętność współpracy.


Jeżeli zależy nam na przyszłości naszych dzieci, zmiany w edukacji są nieuniknione. Część polskich szkół zaczyna już wprowadzać pewne innowacje, jednak może to okazać się niewystarczające. Właśnie dlatego wielu rodziców chcąc jak najlepiej przygotować swoje dzieci do startu w dorosłość, decyduje się wdrażać edukację przyszłości w formie nauczania  indywidualnego w domu.

Komentarze

Polecam

instagram @dzieckiembadz

Copyright © Dzieckiem bądź