TRYB JASNY/CIEMNY

Jak wygląda sprawa o alimenty?

sprawa o alimenty

Sprawa o alimenty jest wyzwaniem dla coraz większej liczby rodziców na co dzień opiekujących się dzieckiem. Niestety nierzadko alimenty od drugiego z rodziców trzeba egzekwować przed sądem. Jak to zrobić? Czego spodziewać się podczas sprawy o alimenty? Jedno jest pewne: najprostszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy prawnika zajmującego się sprawami rodzinnymi. Jego wsparcie pozwala rozwiązać szereg problemów.Najpierw ustalenie, a potem podwyższenie alimentów

Sprawa o alimenty przed sądem może dotyczyć dwóch kwestii: ustalenia świadczeń alimentacyjnych lub zmiany ich wysokości. W pierwszym przypadku chodzi o pierwszą sprawę alimentacyjną. Najczęściej inicjuje się ją zaraz po rozwodzie albo wówczas, gdy jeden z małżonków przestaje płacić umówione alimenty. Należy podkreślić, że kiedy alimenty są ustalone przez sąd, to może je egzekwować komornik. To z kolei najlepszy sposób na ich odzyskanie, gdy rodzic nie chce ich regulować dobrowolnie.

Jednak, co podkreśla adwokat do spraw alimentacyjnych, raz ustalona wysokość alimentów może się zmienić. Przepisy prawa pozwalają zarówno na ich podwyższenie, jak i obniżenie. Wszystko zależy od okoliczności konkretnego przypadku. Również zmiana miesięcznej raty alimentów następuje na mocy orzeczenia sądu. Nie ma tu znaczenia w jaki sposób rodzice – jeżeli wcześniej byli małżonkami – podzielili swój wspólny majątek. Prawnik podział majątku wie, że są to dwie zupełnie oddzielne sprawy, niemające ze sobą wiele wspólnego.

Jakie są potrzeby dziecka?

Sprawę o alimenty rozpoczyna wniosek składany do sądu rodzinnego i opiekuńczego. Najczęściej w imieniu dziecka występuje rodzic, z którym małoletni na co dzień zamieszkuje. Wniosek ten nie trzeba opłacać i można go skierować do tego sądu rodzinnego, który jest najbliżej wnioskodawcy. Sprawa alimentacyjna wygląda podobnie do innych procesów cywilnych. Z tego względu wszystkie twierdzenia przed sądem trzeba udowodnić. W postępowaniu dowodowym należy skupić się na tych okolicznościach, od których uzależniona jest wysokość comiesięcznych świadczeń alimentacyjnych.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że alimenty ustala się w stosunku do potrzeb dziecka oraz majątkowych możliwości rodzica. Im większe potrzeby, tym wyższe alimenty się należą. Nie mają zaś znaczenia rzeczywiste zarobki rodzica – a nawet to czy w ogóle ma on pracę – ale jego możliwości zarobkowe, mierzone zdobytym fachem, wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Najczęściej sądy przyjmują, że raty alimentacyjne powinno się podnosić wraz z dorastaniem dziecka. Jednak może się zdarzyć, że pojawią się jakieś dodatkowe potrzeby, które również należy pokryć z alimentów.

Specjalistyczne leczenie, korepetycje, wyjazdy na zawody sportowe, realizacja pasji i zainteresowań dziecka – to tylko niektóre z wielu kwestii mających wpływ na wysokość alimentów. To na ich udowodnieniu powinien skupić się rodzic prowadzący sprawę o alimenty przed sądem. Wówczas jego wysiłki mają szanse przekuć się w sukces w postaci korzystnego wyroku sądu.

Komentarze

Polecam

instagram @dzieckiembadz

Copyright © Dzieckiem bądź