TRYB JASNY/CIEMNY

Jak wspierać zdolnego ucznia z dysfunkcyjnej rodziny?


Rolą nauczyciela jest nie tylko uczenie dziecka, ale też zwiększanie jego potencjału. Oczywiście nie jest to łatwe, gdy w klasie jest ponad 20 uczniów. Sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana, gdy uczeń choć bardzo zdolny, pochodzi z dysfunkcyjnej rodziny. Dziś podpowiem Wam jak można wspierać takie dziecko.

Gdy wsparcia rodziców brak

Czasami nauczyciele narzekają na zbyt gorliwych rodziców, ale zapewne wolą takich niż rodziców, którzy zupełnie nie interesują się swoim dzieckiem. Nie ma co się oszukiwać, rodzin z problemami jest dużo, a niektóre z nich wykorzystują dodatek 500 plus w niewłaściwy sposób – jako element dodatkowego zarobku, a nie pomoc dla dzieci. Ale i w takich rodzinach często są bardzo zdolne dzieci, tyle tylko, że trzeba im pomóc i wykorzystać ich potencjał. Wiadomo, że problem z jego wykorzystaniem jest tym większy, im mniejsze jest zaangażowanie rodziców. Ba! Niektórzy opiekunowie zwyczajnie nie zwracają uwagi na potrzeby dziecka i podczas rozmów z nauczycielem uważają, że nie maja sobie nic do zarzucenia. Niestety, dla niektórych poświęcenie dodatkowego czasu swojemu potomstwu, jest bezsensowne. Jeszcze inni wysyłają dziecko do szkoły tylko po to, by uniknąć problemów z sądem rodzinnym i utratą świadczeń. Zdarzały się też przykre, a zarazem szokujące sytuacje, które nagłaśniały domy dziecka – po wprowadzeniu świadczenia 500 plus, pewna grupa rodziców próbowała odzyskać swoje dzieci do wiadomego celu... Jednak wracając już do tematu edukacji i wparcia zdolnego dziecka, należy ponad wszelką wątpliwość podkreślić fakt, że potencjał ucznia musi dostrzec i wykorzystać nauczyciel. Ale jak to zrobić?

Rozmowa to podstawa

Nauczyciel powinien cieszyć się zaufaniem wśród swoich uczniów. Jest to bardzo ważne, bo właśnie dzięki temu jest szansa, że dziecko mając trudną sytuację, zwróci się do niego o pomoc. Mając podejrzenia, że w danym domu dzieje się źle nie można odwracać głowy czy chować jej w piasek. Nauczyciel musi podjąć takie działanie, które pomoże dziecku. Na pewno kluczowa jest rozmowa. Może się bowiem okazać, że dziecko nie tylko nie otrzymuje wsparcia od rodziców, ale w domu jest też alkohol czy przemoc. W takim przypadku jedynym słusznym wyborem jest wezwanie policji i opieki społecznej. Pamiętajcie, że lepiej działać na wyrost niż nie dopilnować sytuacji i doprowadzić do eskalacji. Czasami konieczne jest wprowadzenie dziecka do systemu pieczy zastępczej, bo tylko tak można mu pomóc.

Wsparcie dla zdolnych dzieci

Wyobraźcie sobie, że rekrutacja do szkół średnich w 2022 roku jasno pokazuje, że dzieci nadal najczęściej aplikują do liceów o profilu ogólnokształcącym, które przygotowują przede wszystkim do studiów. Jednocześnie nie każde dziecka ma tak samo dużą szansę na osiągnięcie sukcesu. Nawet bycie bardzo zdolnym nie wystarczy, bo uczeń musi mieć wsparcie w nauczycielu, gdy nie ma go w domu. Nie każdy rodzic chce inwestować w dziecko, które jest bardzo zdolne. Na szczęście dla zdolnych uczniów dostępne są stypendia, tyle tylko, że nigdy nie ma pewności czy rzeczywiście kwota zostanie wydana na wsparcie dziecka. Dlatego też nauczyciel powinien współpracować z rodzicami ucznia i powinien sprawdzać, czy rzeczywiście pieniądze przeznaczone są na edukację dziecka czy wsparcie jego potrzeb, choćby w formie kursów czy też zajęć dodatkowych. Choć mogą pojawić się trudności we współpracy z rodzicami, to jednak nie można się poddawać. Gdy zauważycie, że uczeń jest bardzo zdolny bądź też ma duży potencjał musicie działać i wprowadzić odpowiedni plan, który pomoże dziecku.

Kursy i zajęcia dodatkowe

Jest wiele możliwości wspierania dziecka w trudnej sytuacji rodzinnej. Kluczowe znaczenie ma jednak zapewnienie mu bezpieczeństwa i bezpiecznych warunków nauki. Dziecko nie może czuć się zestresowane czy wręcz przerażone wizją rozmowy z rodzicami. Jeżeli widzicie, że coś jest nie tak, to nie możecie się zastanawiać. Oczywiście są rodziny, w których rodzice nie wykazują cech dysfunkcyjnych, a jedynym problemem jest bieda. W takich przypadku dziecko powinno mieć możliwość korzystania ze stypendiów. Trzeba też dowiedzieć się czy rodzina jest pod pieczą opieki społecznej. Rekrutacja do szkoły dla takiego dziecka nie musi być stresująca. Nie musi bowiem wybierać szkoły, która jest najbliżej, lecz może wybrać placówkę, która najbardziej rozwinie jego możliwości. Dla rodzin biednych przewidzianych jest wiele dofinansowań z zakresu benefitów.

Komentarze

Polecam

instagram @dzieckiembadz

Copyright © Dzieckiem bądź