TRYB JASNY/CIEMNY

Przedszkole terapeutyczne szansą na najlepszy życiowy start dla Twojego dziecka


Edukacja włączająca — co to jest? Edukacja włączająca zwiększa szanse edukacyjne wszystkich osób, które się uczą, zapewniając im warunki do rozwoju indywidualnego potencjału. W założeniu, każdy uczeń ma rozwijać się na miarę swoich możliwości i ma być włączony w życie społeczne.
Niezależnie od tego, czy Twoje dziecko wymaga profesjonalnej opieki przedszkolnej, czy jest w pełni zdrowe, może wiele wynieść z edukacji w przedszkolu terapeutycznym, w którym integracja i edukacja włączająca stanowią ważny element kształcenia.

Uczniowie – według edukacji włączającej – mają mieć kompetencje, które sprawią, że w społeczeństwie będą dobrze funkcjonować wszyscy: osoby o różnym stanie zdrowia, sprawności, pochodzeniu. Każdy ma mieć pełne prawo do identyfikowania się z tą społecznością.

Różnorodność jest walorem, czymś cennym, co prowadzi do rozwoju całego społeczeństwa. To podejście systemowe, wielowymiarowe i wielokierunkowe w edukacji, która ma dostosowywać warunki nauki, organizacji kształcenia i wymagania edukacyjne do każdego ucznia indywidualnie. I to niezależnie od tego, czy jest to uczeń szczególnie uzdolniony, czy z problemami w nauce albo z niepełnosprawnością.

Otwarta rekrutacja do przedszkola i żłobka w Warszawie: https://malemisie.pl/organizacja/rekrutacja-2021/


Integracja w przedszkolu — czemu jest ważna?

Integracja w przedszkolu zakłada, że dzieci ze szczególnymi potrzebami są częściowo włączane do wspólnej nauki i zabawy.

Integracja ma na celu nauczenie pełnosprawnych dzieci, że istnieją koledzy i koleżanki, które wymagają pomocy w nauce albo w podstawowych czynnościach fizycznych. Jest to lekcja tolerancji, troski o innych i akceptacji.

W przedszkolu integracyjnym zajęcia odbywają się bez pośpiechu, w miłej atmosferze tak, aby wszystkie dzieci mogły czuć się bezpiecznie, a ich potrzeby były zaspokojone.

Edukacja włączająca podkreśla wartość, jaką do życia społecznego wnosi każde dziecko i kładzie nacisk na akceptację wszystkich członków tej społeczności, w tym przypadku dzieci z jednego integracyjnego przedszkola.Jeśli dorastają w tak zróżnicowanym środowisku, gdzie dzieci w pełni zdrowe obcują z dziećmi z problemami zdrowotnymi i odwrotnie, wynoszą ważną lekcję na całe życie — każdy członek społeczności jest cenny i na swój sposób wyjątkowy, a te wyjątkowe cechy należy w pełni akceptować.

W przedszkolu integracyjnym uczą się wszystkie dzieci: zdrowe i z różnego rodzaju niepełnosprawnością fizyczną, emocjonalną lub/i umysłową.

Przedszkola terapeutyczne

Przedszkole terapeutycznie kładzie nacisk na intensywną pracę terapeutyczną. Przede wszystkim w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu czy z zespołem Aspergera.

Podczas zajęć maluchy zdobywają umiejętności poznawcze, komunikacyjne i emocjonalne. Mają również okazję do przebywania w różnorodnym środowisku.

W przypadku terapeutycznego przedszkola, które kładzie nacisk na integrację i włączanie wszystkich dzieci do wspólnej edukacji i zabawy, maluchy ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, a także innymi problemami rozwojowymi, na przykład wycofane, niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie, mogą przebywać w środowisku bardzo zróżnicowanym.
Czy warto posłać dziecko do przedszkola integracyjnego?

W przypadku przedszkoli integracyjnych, w jednej grupie są dzieci, które rozwijają się prawidłowo i te, które wymagają więcej opieki ze strony specjalistów.

Specjaliści, a więc logopedzi, psycholodzy, terapeuci, fizjoterapeuci czuwają nad całą grupą, obserwując rozwój poszczególnych uczniów i zapewniając fachową pomoc tym, którzy tej pomocy wymagają. Może więc się zdarzyć, że szybciej niż w innej placówce, zauważą problemy, których nie dopatrzyli się rodzice oraz lekarze i których nie zauważyliby nauczyciele w tradycyjnych placówkach przedszkolnych.

Warto też pamiętać, że grupy w przedszkolach integracyjnych są znacznie mniejsze, niż w przedszkolach niepublicznych i publicznych, które nie są nastawione na integrację, włączanie i terapię. Jednocześnie małą grupą zajmuje się dwóch, a nawet trzech nauczycieli, którym łatwiej dopasować metody edukacji do indywidualnych potrzeb dzieci.


Edukacja włączająca w przedszkolu terapeutycznym Małe Misie

W przedszkolu terapeutycznym, zapewniającym edukację integracyjną, zajęcia dostosowuje się indywidualnie do potrzeb każdego dziecka. (Więcej na stronie przedszkola terapeutycznego https://malemisie.pl/organizacja/PrzedszkoleHawajska/) W warszawskim przedszkolu Małe Misie dzieci zdrowe, jak i te specjalnej troski, biorą równy udział w lekcjach i zabawach, bez pośpiechu i bez wywierania presji.

Dzięki temu atmosfera integracyjnego, prywatnego przedszkola na Ursynowie jest bardzo przyjazna wszystkim dzieciom. Kształtuje tolerancyjne postawy, wspiera każdego przedszkolaka i przygotowuje go do nauki w szkole oraz do pokonywania wszelkich życiowych trudności.

Komentarze

Polecam

instagram @dzieckiembadz

Copyright © Dzieckiem bądź