TRYB JASNY/CIEMNY

Więcej niż dobre stopnie - nauka w podstawowej szkole prywatnej

prywatna szkoła podstawowa Gdańsk

Już od lat zwraca się uwagę na to, jak duże znaczenie ma wiedza, którą zdobywa się we wczesnej młodości. Nic więc dziwnego, że edukacji na poziomie szkoły podstawowej poświęca się szczególnie wiele uwagi. Jak wykorzystać czas, w którym młody umysł jest najbardziej chłonny? Rozwiązaniem może być nauka prowadzona w prywatnej szkole podstawowej.


Nauka na najwyższym poziomie

Co sprawia, że prywatna szkoła podstawowa budzi z roku na rok coraz większe zainteresowanie wśród rodziców, opiekunów i samych uczniów? Powodów może być co najmniej kilka, na pierwszy plan wysuwa się jednak świadomość tego, jak dużą rolę przywiązuje się w niej do indywidualnego podejścia do ucznia. Szkoły prywatne znane są z tego, że program nauczania oferowany przez nie stoi na bardzo wysokim poziomie. Okazuje się jednak, że nie jest to wcale ich największy atut. Na zainteresowanie zasługuje również to, jak wiele uwagi poświęca się samym uczniom, ich potrzebom oraz zainteresowaniom. Opiekunowie nie muszą się obawiać, że młody człowiek nie opanuje wymaganego materiału. Mogą też liczyć na to, że jego zdolności zostaną dostrzeżone i wykorzystane.

Plusem szkół niepublicznych jest również to, że ich program w stopniu znacznie wyższym niż w zwykłych szkołach podstawowych wychodzi naprzeciw potrzebom uczniów. Oczywiście, w każdej z nich jest realizowana podstawa programowa określona przez przepisy polskiego prawa. W każdej można jednak liczyć również na dodatkowe zajęcia, pozwalające na rozwijanie tych umiejętności, o których już dziś wiadomo, że będą nieocenione w przyszłości.

Wiedza i dobra zabawa

Niepubliczna szkoła podstawowa w Gdańsku stawia na nowoczesną naukę języków obcych i to właśnie umiejętności językowe uczniów są jej znakiem rozpoznawczym. W centrum zainteresowania znajduje się przy tym nie tylko język angielski, ale również niemiecki i hiszpański – języki poszerzające horyzonty i znacząco rozszerzające możliwości dzisiejszych uczniów na przyszłym rynku pracy. Języki obce towarzyszą uczniom nie tylko podczas dedykowanych im lekcji, ale również w trakcie zajęć pozalekcyjnych. Nie kojarzą się więc z materiałem, który należy opanować na sprawdzań i zapomnieć, ale z wiedzą, którą można wykorzystywać codziennie i na każdym kroku.

Warto pamiętać, że w prywatnej szkole podstawowej nie żyje się tylko nauką. Owszem, sukcesy naukowe uczniów są ważne, nauczyciele nie koncentrują się jednak wyłącznie na nich. Mają świadomość tego, że pod ich opieką znajdują się osoby będące właśnie w szczególnie ważnym okresie swojego życia. W placówce duży nacisk kładzie się więc na zabawę, integrację z rówieśnikami i szukanie nowych sposobów na wyrażanie siebie. Podobnie, jak w każdej innej szkole, zdarzają się spory, kłótnie i nieporozumienia. Uczniowie chętnie pojawiają się jednak na zajęciach i nie kryją entuzjazmu, gdy mogą powrócić do placówki po dłuższej nieobecności. Ich zadowolenie jest często uważane za jeszcze lepszą rekomendację niż znakomite osiągnięcia naukowe, bo potwierdza, że szkoła prywatna jest miejscem, w którym chce się spędzać czas.

Komentarze

Polecam

instagram @dzieckiembadz

Copyright © Dzieckiem bądź