TRYB JASNY/CIEMNY

Szkoła dla dzieci w spektrum autyzmu - co oferuje swoim podopiecznym?
Autyzm to szereg cech neurorozwojowych, obserwowane u coraz większej liczby dzieci. Nieodzowna jest więc pomóc im w zdobywaniu wiedzy i umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie. Czym są zatem szkoły dla dzieci w spektrum autyzmu?

 

Czym jest spektrum autyzmu?

Spektrum autyzmu odnosi się do zakresu różnorodności objawów i cech związanych ze spektrum autyzmu (ASD). Zaburzenia te obejmują szeroki zakres objawów, umiejętności społecznych, komunikacyjnych i behawioralnych. Osoby znajdujące się na spektrum autyzmu mogą mieć różne poziomy funkcjonowania intelektualnego oraz różne style uczenia się.

Nie ma jednego typowego obrazu osoby z autyzmem, ponieważ każda osoba może prezentować unikalny zestaw cech. Niektóre z charakterystycznych cech autyzmu mogą obejmować trudności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej, ograniczone zainteresowania i powtarzające się zachowania. Jednakże, istnieją też osoby z autyzmem, które wykazują wysoki poziom funkcjonowania i posiadają specjalne zdolności, takie jak szczególne zainteresowanie matematyką, sztuką czy muzyką.

Jak działa szkoła dla autystów?

Szkoła dla dzieci z autyzmem, zwane również szkołami specjalnymi lub placówkami edukacyjnymi dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPEN), mają na celu zapewnienie środowiska edukacyjnego dostosowanego do potrzeb uczniów ze spektrum autyzmu. Nauczyciele w szkołach dla dzieci z autyzmem często opracowują spersonalizowane programy edukacyjne, dostosowując je do indywidualnych potrzeb dziecka. Programy te uwzględniają indywidualne umiejętności, zainteresowania i potrzeby uczniów. Programy te mogą obejmować zarówno akademickie cele, jak i cele związane z nauką umiejętności społecznych, komunikacyjnych i samodzielności. Uczniowie mogą otrzymywać naukę w małych grupach lub indywidualnie, co pozwala nauczycielom zapewnić bardziej intensywną i skuteczną naukę, dostosowaną do potrzeb każdego ucznia. Uczniowie z autyzmem często mają różne wrażliwości sensoryczne. Szkoła terapeutyczna często zapewnia środowisko, które uwzględnia te różnice sensoryczne, np. poprzez zastosowanie stref spokoju, gdzie uczniowie mogą się uspokajać w przypadku przeciążenia sensorycznego.

Terapeutyczna szkoła podstawowa czy przedszkole terapeutyczne działają w zasadzie tak samo, jak zwykłe placówki, jednak z poszanowaniem i zrozumieniem indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Wiele zajęć terapeutycznych prowadzone jest metodą integracji sensorycznej. Dzieci uczęszczające na takie zajęcia robią widoczne postępy. Dotyczy to uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Aspergera czy cierpiących na niepełnosprawność sprzężoną. Szkoła dla autystów daje dzieciom tak bardzo potrzebne im poczucie bezpieczeństwa. 

Komentarze

Polecam

instagram @dzieckiembadz

Copyright © Dzieckiem bądź