TRYB JASNY/CIEMNY

Róża, która widziała więcej

róża która widziała więcej


"Róża, która widziała więcej" to najnowsza pozycja w serii "Święci Uśmiechnięci", autorstwa cenionej pisarki Elizy Piotrowskiej. Wydawnictwo Święty Wojciech zaprasza do zapoznania się z inspirującą historią błogosławionej Matki Elżbiety Róży Czackiej, której życie i działalność stanowią nie tylko wzór do naśladowania, ale także cenne źródło lekcji o empatii, poświęceniu i miłości bliźniego. Co prawda, pozycja jest dostępna od zeszłego roku, ale 19 maja przypada dzień wspomnienia Matki Czackiej i jest to okazja do ponownego odkrycia książki.


O książce i autorce


Eliza Piotrowska, znana z umiejętności łączenia głębokiej wiedzy historycznej z przystępnym językiem, w swojej najnowszej książce przedstawia postać Matki Czackiej z niezwykłym ciepłem i wnikliwością. Książka opowiada o życiu tej niesamowitej kobiety, która mimo utraty wzroku w młodym wieku, założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi oraz Zakład dla Niewidomych w Laskach. Autorka skupia się na pokazaniu empatii, determinacji i innowacyjności Matki Czackiej, które są kluczowe dla zrozumienia jej dziedzictwa.

święci uśmiechnięciEdukacyjne aspekty książki


„Róża, która widziała więcej” nie jest tylko wierszowaną biografią. To książka, która na przykładach realnych postaci uczy tolerancji, współczucia i poszanowania dla innych. Książka może być wykorzystana zarówno w domu, jak i w szkolnych programach edukacyjnych do nauczania o różnorodności, przeciwdziałaniu wykluczeniu i budowaniu silnych, empatycznych społeczności.


Poetycki język, jakim posługuje się Eliza Piotrowska, jest przystępny i pełen empatii, co sprawia, że treść staje się dostępna i zrozumiała dla młodszych czytelników, a zarazem bogata i inspirująca dla starszych. Ta wielowarstwowość języka pozwala na głębsze zrozumienie i refleksję nad życiem i misją Matki Elżbiety Róży Czackiej. W obliczu współczesnego bombardowania bodźcami, książka przypomina o fundamentalnych wartościach, takich jak odwaga, determinacja i zdolność do wprowadzania zmian, widoczne na przykładzie życia Matki Czackiej. Opowieść o niej pokazuje, że mimo przeszkód, można dokonać prawdziwej rewolucji, zarówno w swoim życiu, jak i życiu innych.

Dla kogo jest ta książka?


"Róża, która widziała więcej" to książka o głębokim przesłaniu edukacyjnym, dostosowana do potrzeb i oczekiwań różnych grup czytelników.

Dla rodziców i opiekunów, którzy pragną pokazać swoim dzieciom, że "patrzeć można w różny sposób", książka staje się narzędziem do rozmów o życiowych wartościach i różnorodności ludzkich doświadczeń, a także o społecznej odpowiedzialności. Pomaga kształtować u dzieci otwartość i empatię. Na przykład, opisując, jak Matka Czacka organizowała życie społeczności w Zakładzie dla Niewidomych, książka może posłużyć do wyjaśnienia dzieciom, jak ważne jest wsparcie i zrozumienie dla osób z niepełnosprawnościami. Oferuje unikalną okazję do spędzenia czasu z dziećmi i most międzypokoleniowy.

Dla katechetów książka jest doskonałym źródłem inspiracji do nauki o uniwersalnych wartościach chrześcijańskich, takich jak miłość bliźniego i poświęcenie. Przykład Matki Czackiej, która poświęciła swoje życie na służbę innym, jest doskonałym narzędziem dydaktycznym do pokazania dzieciom, że każdy z nas, niezależnie od swoich ograniczeń, jest cenny i ma swoje miejsce w "Rodzinie Bożej".

Książka może być wykorzystywana jako uzupełnienie lekcji historii, ukazując wpływ indywidualnych postaci na kształtowanie historii Polski, a także jako element lekcji języka polskiego, gdzie analiza tekstu i dyskusja nad językiem mogą wzbogacić uczniów o zdolność krytycznego myślenia i interpretacji. Konkretne fragmenty, gdzie autorka opisuje trudne wybory Matki Czackiej i jej determinację, mogą służyć jako materiał do analizy narracyjnej i dyskusji o postawach moralnych.

Dla wychowawców, "Róża, która widziała więcej" stanowi źródło inspiracji do przekazywania młodzieży wartości takich jak poświęcenie, misja i empatia. Rozmowy o tym, jak Matka Czacka tworzyła nowe metody edukacji dla niewidomych, mogą być punktem wyjścia do dyskusji na temat roli innowacji i kreatywności w rozwiązywaniu problemów społecznych.

wydawnictwo święty wojciech„Róża, która widziała więcej” to wezwanie do zrozumienia i współczucia, przypomnienie o niezwykłych ludziach, którzy pomimo przeciwności losu, mieli siłę, aby wprowadzać pozytywne zmiany. Zachęcam Was do zapoznania się z tą inspirującą historią.

Komentarze

Polecam

instagram @dzieckiembadz

Copyright © Dzieckiem bądź